Producenci
Reklmacje i zwroty

Gwarancja i serwis

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania, aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 606810381.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@matrek.pl lub telefonicznie: +48 606810381. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

 

Wzór formularza reklamacyjnego (należy dołączyć do przesyłki z reklamowanym produktem)

 

Adresat (MATREK Anna Chrzanowska-Łysak, ul. Jastrzębia 2, 55-003 Chrząstawa Wielka, e-mail: sklep@matrek.pl)

Zamawiający: ..............................................

Nr zamówienia: ...........................................

 

1. (proszę uzupełnić, podać nazwę i ilość) - podać powód reklamacji (np. błąd w pakowaniu, brak produktu w paczce produkt, uszkodzony, itp.)

2. (proszę uzupełnić, podać nazwę i ilość) - podać powód reklamacji (np. błąd w pakowaniu, brak produktu w paczce produkt, uszkodzony, itp.)

3. (proszę uzupełnić, podać nazwę i ilość) - podać powód reklamacji (np. błąd w pakowaniu, brak produktu w paczce produkt, uszkodzony, itp.)

 

Podpis ................................

data: ................

 

 

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, MATREK Anna Chrzanowska-Łysak, ul. Jastrzębia 2, 55-003 Chrząstawa Wielka, e-mail: sklep@matrek.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - wzór treści znajdziecie Państwo na końcu tego dokumentu).
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od dostarczenia do Państwa towaru).
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz należy wypełnić i odesłać e-mailem lub pocztą tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (MATREK Anna Chrzanowska-Łysak, ul. Jastrzębia 2, 55-003 Chrząstawa Wielka, e-mail: sklep@matrek.pl

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy z zamówienia nr ................ (proszę podać nr zamówienia):

1. (proszę uzupełnić, podać nazwę i ilość) - ewentualnie przyczynę zwrotu

2. (proszę uzupełnić, podać nazwę i ilość) - ewentualnie przyczynę zwrotu

3. (proszę uzupełnić, podać nazwę i ilość) - ewentualnie przyczynę zwrotu

Data odbioru towaru: ...................

Imię i nazwisko: .............................................

Adres: ..........................................................

 

Podpis (tylko w przypadku przesłania odstąpienia w formie papierowej)

data: ................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl